Radnice MČ Dolní Počernice

Milí počerničtí, vytvořili jsme projekt, který si klade za cíl zprůhlednit, co průhledného není, a osvětlit, co viditelné není. Je radnice hlavolam? Tak ho pojďme složit

MČ Dolní Počernice

Milí počerničtí, vytvořili jsme projekt, který si klade za cíl zprůhlednit, co průhledného není, a osvětlit, co viditelné není. Je radnice hlavolam? Tak ho pojďme složit

MČ Dolní Počernice

Milí počerničtí, vytvořili jsme projekt, který si klade za cíl zprůhlednit, co průhledného není, a osvětlit, co viditelné není. Je radnice hlavolam? Tak ho pojďme složit

MČ Dolní Počernice

Milí počerničtí, vytvořili jsme projekt, který si klade za cíl zprůhlednit, co průhledného není, a osvětlit, co viditelné není. Je radnice hlavolam? Tak ho pojďme složit

Nejnovější články

Zlatý park

V jednom čísle Dolnopočernického zpravodaje si pan starosta Richter postěžoval, že mu nejmenovaný zastupitel dělá potíže se stavbou v parku. Pavla Vermacha tehdy lidé zastavovali a říkali „píše o tobě“. Obrázku, který pan starosta vykreslil, ale něco chybí.   Tak pojďme si obrázek dokreslit. Na konci volebního období 2014-18 rozjela radnice ve složení...

Dopravní obsluhu provizorně a až k vašim dveřím 

V Dolních Počernicích jsou dlouhodobě připravovány a realizovány dva developerské projekty, které nám po celou dobu mandátu dělaly starosti.  Jedná se o záměry společnosti Galstian a Galstian Group s.r.o. (GG) a Central Group a.s. (CG). Na zájmové území GG a CG navazují pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy.      Oba projekty...

Je možné přehlasovat realitu? 

Představte si, že se účastníte schůze, něco navrhujete, něco diskutuje, upozorňujete, zkrátka pracujete. Zapisovatel ze schůze pořídí zápis a pod hlavičkou jednacího řádu vytvoří zápis „stručný a objektivní“, ve kterém ale není mnoho z toho, co jste vy sami předkládali k diskusi a tematizovali. Když už svoje repliky v textu najdete, jsou desinterpretované,...

Anonymní pomluvy anonymní redakce

předvolební pomlouvačná publikace Jiřího Schwarze, Michala Modra, Michala Exnera, Jaroslava Langmajera a anonymního redaktora V průběhu léta jsme byli překvapivě často dotazováni, proč nechceme novou školu? Proč nechceme, aby měly děti kam chodit do školy? Proč nechceme budovat cokoliv nového? Proč chceme Počernice zakonzervovat či dokonce nechat spadnout? Proč jsme nic...

Odtajnění hlasování místního zastupitelstva

Milí Počerničtí,  rádi bychom Vás pozvali na stránky projektu Transparentní radnice. Jedním z jeho cílů je odtajnění záznamu hlasování místního zastupitelstva. Na zasedání 3.5.2021 část zastupitelů zablokovala zařazení tohoto tématu do programu jednání. Zastupitelé ale ze zákona nemohou vetovat projednání v případě, že o to požádá alespoň x% občanů. Pokud byste měli...

Koncept důvodové zprávy k projednání

Na ZMČ 2 dne 10.12.2018 byl ustaven výbor pro kulturu a propagaci (výbor), který plnil funkci redakční rady Dolnopočernického zpravodaje (DPZ). Předsedou výboru, resp. redakční rady zpravodajského periodika, byl zvolen MUDr. Boček, který byl současně ve funkci zástupce starosty. Tyto dvě funkce považuji z důvodu střetu zájmů za neslučitelné, a proto...